Nguồn cảm hứng phát triển

Design Center

trung tâm thiết kế

AAG có mạng lưới sản phẩm lấy bối cảnh nguồn cảm hứng từ giới trẻ sơ sinh  HÀN QUỐC , điều đặc biệt các sản phẩm lại được hợp tác tạo ra từ những  nhà thiết kế nổi tiếng  đến từ HÀN QUỐC, MỸ ,ĐỨC , NHẬT 、khiến nghệ thuật  không chỉ tồn tại trong các Thư viện ảnh hay phòng trưng bày nghệ thuật mà con trở thành cuộc sống hàng ngày của trẻ sơ sinh

 

Thực tiễn

Thẩm mỹ

Sử dụng thẩm mỹ thực tế

Sự ra đời của mỗi sản phẩm đã trải qua rất nhiều bảng phác họa để tạo lên một sản phẩm độc đáo được xây dựng và lấy nguồn cảm hứng từ các vấn đề giá trị và thực tiễn  của các nhà thiết kế tài hoa trên thế giới

Kết hợp màu sắc  phù hợp với sự phát triển thị giác của bé, nhưng cũng phù hợp với quy luật thẩm mỹ của AAG. Mỗi màu sắc được lựa chọn cẩn thận bởi các nhà thiết kế từ hàng chục đến hàng trăm màu sắc để phù hợp với nghệ thuật thị giác của AAG.